Garantinis aptarnavimas-remontas

Visoms prekėms, parduodamoms mūsų internetiniame puslapyje bei adresu Ketvirtoji g. 17, Vilkiškės, Vilniaus r., LT-15023, yra suteikiama nuo 6 iki 24 mėnesių garantija (priklausomai nuo to kokios firmos buitinė technika įsigyjama).

Garantija įsigalioja nuo pirkimo dienos ir galioja atsižvelgiant į žemiau pateiktas garantijos sąlygas.

SVARBU: įsitikinkite, ar garantinė kortelė teisingai užpildyta ir ar yra prekybinės organizacijos spaudas.

Buitinės technikos garantinio aptarnavimo ar remonto paslaugas užsakykite užpildę formą žemiau, skambindami telefonu +370 6 856 3999 ar  išmaniuoju telefonu naudojant ,,Viber“ programėlę.

GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

 1. Garantinio laikotarpio metu pirkėjui Lietuvos Respublikos teritorijoje yra užtikrinama, jog bus ištaisyti visi trūkumai, kurie gali iškilti naudojimo metu dėl medžiagų broko arba gaminimo klaidų.
 2. Garantinio aptarnavimo atlikimas neatnaujina ir nepratęsia garantinio laikotarpio.
 3. Garantija netaikoma:
  • gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
  • gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
  • prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
  • gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), tai pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz.: valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
  • gedimams ar defektams, atsiradusiems transportuojant prietaisus, jei juos gabena pats pirkėjas;
  • radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat, jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
  • radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);
  • radus mechaninių pažeidimų;
  • radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams (pvz., vabzdžiams);
  • radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
  • jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
  • visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos;
  • įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz.: lempoms, filtrams, išoriniams maitinimo blokams ir įkrovimo prietaisams, sujungimo kabeliams, dangteliams, grotelėms, dubenims,, skalbyklių-džiovyklių -indaplovių vandens įleidimo ar išleidimo žarnoms.
  • garantinis remontas netaikomas: plastikinėms, stiklinėms, guminėms ir popierinėms dalims, standartinėms kabelių dalims, įprastoms trumpalaikėms dalims ir priedams, tokiems kaip išorinės plastikinės dalys, variklio apdanga, saugiklis, lemputės, akumuliatoriaus baterija, diržai, oro valymo filtras, guoliai, ašinės dalys.
 4. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
  • prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
  • prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
 1. Garantinis talonas negalioja, jei:
  • nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas;
  • jis neteisingai užpildytas (turi būti pardavimo data, prekės pavadinimas, modelis, parduotuvės antspaudas ir pardavėjo parašas);
  • jame yra braukymų ir taisymų, nepasirašytų pardavėjo.
 1. Gamintojas neatsako už avarijas ar žalą žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo bei prietaiso prijungimo ar instaliacijos, atliktos ne pardavėjo įgalioto serviso.
 2. Nepagrįstai iškviesto serviso darbuotojo atvykimo išlaidas bei atliktus negarantinio remonto darbus, prietaiso remontą ne darbo dienomis ar po darbo valandų pirkėjas apmoka pagal remonto paslaugas teikiančios įmonės įkainius.

Buitinės Technikos Garantinio Aptarnavimo ar Remonto Užsakymas

  Užpildydami formą sutinkate, kad Jūsų asmeninius duomenis tvarkysime paslaugos suteikimo tikslais.